ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. ฉันจะคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้อย่างไร?

เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนและการคืนสินค้า (มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563)

กรณีที่คุณลูกค้าต้องการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อก่อนวันที่ 01 ธันวาคม 2563 สามารถใช้นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้าแบบเดิมได้

 • การเปลี่ยนสินค้า

  หากสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อไปแล้วมีขนาดไม่พอดี คุณลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ซื้อมาติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาใกล้บ้าน ทั้งสินค้าที่ซื้อจากร้านยูนิโคล่สาขา และยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ ยูนิโคล่ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าตามรายละเอียดด้านล่าง 
  * เรารับเปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อไม่เกินกว่า 30 วันเท่านั่น (วันที่บนใบเสร็จรับเงิน)
  * ต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง ของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนมาแสดงทุกครั้ง
  * คำสั่งซื้อออนไลน์ ที่ไม่ได้ชำระเงินที่ร้าน (Pay In Store) กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้า ส่งกลับคืนพร้อมสินค้า

 • การคืนสินค้า

  กรณีที่คุณลูกค้าไม่พอใจสินค้า และต้องการคืนสินค้า เรายินดีรับคืนสินค้าตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
  ซื้อสินค้าจากร้านสาขาซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์
  >คุณลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่ร้านสาขาที่คุณลูกค้าชำระเงินได้  >คำสั่งซื้อออนไลน์ ที่ไม่ได้ชำระเงินที่ร้าน กรุณาคืนสินค้าทางไปรษณีย์ที่แผนกรับคืนสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถคืนสินค้าที่ร้านสาขาได้
  >คำสั่งซื้อออนไลน์ ที่ชำระเงินที่ร้าน (Pay In Store) ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่ร้านสาขาที่ลูกค้าทำการชำระเงินเท่านั้น

  * เรารับคืนสินค้าที่สั่งซื้อไม่เกินกว่า 30 วันเท่านั่น (วันที่บนใบเสร็จรับเงิน)
  * คำสั่งซื้อออนไลน์ ที่ชำระเงินที่ร้าน (Pay In Store)ต้องนำใบเสร็จรับเงินจากร้านสาขาและใบเสร็จตัวจริงที่มาพร้อมกับพัสดุโดยแนบแบบฟอร์มการคืนสินค้า มาแสดงทุกครั้งกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  * คำสั่งซื้อออนไลน์ ที่ไม่ได้ชำระเงินที่ร้าน (Pay In Store) กรุณาแนบใบเสร็จรับเงินตัวจริงส่งกลับคืนพร้อมสินค้า
  * ใบเสร็จของขวัญ (Gift Receipt) ไม่สามารถคืนสินค้าได้ แต่เปลี่ยนสินค้าได้

 • ระยะเวลาการเปลี่ยน / การคืนสินค้า

  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (วันที่บนใบเสร็จรับเงินตัวจริง) 
  ยกตัวอย่างเช่น: หากซื้อสินค้าที่ร้านยูนิโคล่สาขา (วันที่ระบุบนใบเสร็จรับเงินตัวจริง) วันที่ 1 ธันวาคม สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม หากคุณต้องการคืนสินค้าที่ซื้อจากยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ กรุณาส่งคืนสินค้าภายในวันที่ 30 ธันวาคม

 • สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

  1. กรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินตัวจริง 
  2. สินค้าที่ถูกดัดแปลงหรือแก้ไข รวมถึงสินค้าที่รับบริการตัดขากางเกง
  3. สินค้าที่สวมใส่ ผ่านการซักรีด หรือไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพเดิมที่วางจำหน่าย)
  4. สินค้าที่มีรอยข่วน ขาด เสียหาย หรือสินค้าที่สกปรก มีคราบเปรอะจากการกระทำของลูกค้า
  5. สินค้าที่ขาดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ป้ายราคา และบรรจุภัณฑ์ หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหาย
  6. สินค้าที่คุณลูกค้าติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนเกินระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน) โดยสินค้าดังกล่าวต้องซื้อจากร้านค้าอย่างเป็นทางการของยูนิโคล่ (ประเทศไทย)
  7. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากการซื้อสินค้าเป็นไปเพื่อการจำหน่ายต่อ หรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์
  8.การเปลี่ยนหรือคืนสามารถทำรายการได้สูงสุด 50 ชิ้นเท่านั้น หากเราพบว่าเป็นการคืนในลักษณะของการฉ้อโกง ยูนิโคล่ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีสมาชิก และ/หรือลบบัญชีสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. เพื่อสุขอนามัย เราขอสงวนสิทธิในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าประเภทเด็กอ่อนและเด็กทารก,ชุดชั้นใน,ถุงเท้า สินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์มีการเปิด
  หรือนำออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว เช่น Heattech , ปลอกแขน เป็นต้น รวมถึงสินค้าประเภทร่ม 
  ทั้งนี้ เครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เข็มขัด รองเท้า กระเป๋า แว่นตา ผ้าพันคอ ถุงมือ สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเป็นไปตามนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
  10.สำหรับคำสั่งซื้อที่ใช้คูปองส่วนลด หรือรับของสมนาคุณในคำสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนสินค้าได้ แต่คุณลูกค้ายังสามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านสาขาทั่วประเทศ (ทั้งนี้การเปลี่ยนสินค้าบางรายการขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าในสต๊อกของสาขานั้น)
  11. ใบเสร็จของขวัญ (Gift Receipt) ไม่สามารถคืนสินค้าได้ แต่เปลี่ยนสินค้าได้

 • สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนคืนสินค้า

  ยูนิโคล่รับคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านสาขาที่คุณลูกค้าซื้อสินค้าเท่านั้น (สาขาที่คุณลูกค้าชำระเงินเท่านั้น)

  สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนคืนสินค้าที่หน้าร้านสาขา
  1. สินค้าในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากการซื้อสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน
  3. บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่มีการชำระเงิน ตามข้อมูลบนใบเสร็จตัวจริง 

  * สำหรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ / QR code , กรุณานำหลักฐานการชำระเงินติดตัวไปเพื่อใช้ประกอบการคืนสินค้า ยูนิโคล่จะคืนเงินเป็นเงินสด

  คำสั่งซื้อออนไลน์ ที่ไม่ได้ชำระเงินที่ร้าน กรุณาคืนสินค้าทางไปรษณีย์ที่แผนกรับคืนสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถคืนสินค้าที่ร้านสาขาได้
  คำสั่งซื้อออนไลน์ ที่ชำระเงินที่ร้าน (Pay In Store) ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่ร้านสาขาที่ลูกค้าทำการชำระเงินเท่านั้น

 • วิธีการคืนสินค้า

  คืนสินค้าที่ซื้อจากร้านสาขา คุณลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่ร้านยูนิโคล่สาขาที่คุณลูกค้าซื้อสินค้า (สาขาที่ชำระค่าสินค้า) *กรุณานำ "สินค้าและเอกสารที่ต้องใช้ในการคืนสินค้า" มาติดต่อที่หน้าเคาท์เตอร์แคชเชียร์ร้านยูนิโคล่สาขาที่คุณลูกค้าซื้อสินค้า (สาขาที่ชำระค่าสินค้า) เท่านั้น

  คืนสินค้าที่ซื้อจากออนไลน์สโตร์จากแอปพลิเคชัน UNIQLO หรือ https://www.uniqlo.com/th คุณลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้ากลับไปที่แผนกรับคืนสินค้าของยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์เท่านั้น โดยมีขั้นตอนการส่งคืนดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าที่ลิงก์ https://www.uniqlo.com/th/th/returnportal เพื่อรับรหัสการคืนสินค้า (เฉพาะคำสั่งซื้อที่ชำระเงินสดปลายทาง) 
  2. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการคืนสินค้า (ที่อยู่ด้านล่างของใบเสร็จรับเงินที่มาพร้อมกับสินค้า) และแนบมาในแพ็คเกจสินค้าที่ต้องการส่งคืน
  3. นำสินค้าพร้อมแบบฟอร์มการคืนสินค้าที่กรอกรายละเอียดแล้ว พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงส่งกลับมาที่

  UNIQLO RETURNS DEPARTMENT
  คลังสินค้า WHA เอ 2/2 ที่อยู่เลขที่ 101/2 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
  เบอร์โทรศัพท์ 02-712-2999


  4. กรณีที่คุณลูกค้ากรอกข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินคืนในลิงก์ลงทะเบียนการคืนไม่ถูกต้อง  อาจส่งผลให้กระบวนการคืนเงินไม่สำเร็จ

  เตรียมรายละเอียดของสินค้าตามข้อมูลในแบบฟอร์มการคืนสินค้า อยู่ด้านล่างของใบเสร็จรับเงิน และแนบแบบฟอร์มไปกับกล่องสินค้าที่ต้องการคืนสินค้า
 • วิธีการเปลี่ยนสินค้า

  คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านยูนิโคล่สาขาทุกสาขาทั่วประเทศ แต่เราไม่สามารถรับเปลี่ยนสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายหรือสินค้าที่ถูกจำหน่ายหมดแล้วที่สาขาที่คุณลูกค้าเดินทางไปติดต่อขอเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ไม่มีสินค้าที่คุณลูกค้าต้องการเปลี่ยน คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ทดแทนกันได้ (เปลี่ยนสินค้าอื่นที่ราคาเท่ากัน)
  กรุณานำ "สินค้าและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนสินค้า" ติดต่อที่เค้าท์เตอร์แคชเชียร์ที่ร้านยูนิโคล่สาขานั้น" เมื่อซื้อสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับกรณีนี้ การเปลี่ยนสินค้าจะต้องดำเนินการที่ร้านที่คุณลูกค้าซื้อสินค้าเท่านั้น (ร้านสาขาที่ชำระเงิน)

 • การคืนเงิน

  ซื้อสินค้าจากร้านสาขาซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์
  การคืนเงินจะเริ่มดำเนินการเมื่อมีการคืนสินค้าเสร็จสิ้นที่หน้าแคชเชียร์การคืนเงินจะดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้า หรือสินค้าในรายการสั่งซื้อไม่สมบูรณ์ หรือมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเมื่อการคืนเงินได้เริ่มดำเนินการ

  วิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า โดยรายละเอียดวิธีการคืนเงินและระยะเวลาดำเนินการคืนเงินสามารถตรวจสอบได้ตามตารางด้านล่าง
   
  วิธีการชำระเงินวิธีการคืนเงิน
  บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 
  (เมื่อสั่งซื้อออนไลน์และร้านสาขา)
  เราจะคืนเงินเข้าบัตรที่คุณลูกค้าทำรายการ โดยใช้เวลา 7-14 วันทำการ ซึ่งคุณลูกค้าอาจจะเห็นยอดเงินคืนใบเรียกเก็บเงินรอบถัดไป (ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วันทำการ)
  ชำระด้วยเงินสด, ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code (เมื่อซื้อสินค้าที่หน้าร้านสาขา)เราจะคืนเงินเป็นเงินสดที่หน้าเคาท์เตอร์แคชเชียร์เท่านั้น
  เก็บเงินปลายทาง (เมื่อสั่งซื้อออนไลน์)เงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีที่คุณลูกค้าลงทะเบียนไว้ (ภายใน 15 วันทำการ)
  *เราสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
  สั่งซื้อออนไลน์ ชำระเงินที่หน้าร้าน (บริการ Pay In Store)ลูกค้าต้องคืนสินค้าหน้าเคาท์เตอร์แคชเชียร์ที่ร้านสาขาที่ทำการชำระเงิน โดยจะได้รับคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน

หมายเหตุ
*สินค้าที่ถูกคืน หรือสินค้าที่ถูกเปลี่ยนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.uniqlo.com/th
**ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย เนื่องจากข้อผิดพลาดของทางยูนิโคล่ เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าคืน และการจัดส่งสินค้าทดแทนให้คุณลูกค้า แต่ในกรณีอื่นๆนอกจากนี้ คุณลูกค้ากรุณาส่งคืนสินค้ากลับไปยัง UNIQLO Return Department ด้วยตัวเอง 

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ