ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. ฉันจะขอใบกำกับภาษีฯเพื่อลดหย่อนภาษี (Easy E-Receipt 2567) ได้อย่างไร?

User-added image

 
 •  1. การขอออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt)

 • Q: ฉันต้องการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) จะต้องทำอย่างไร?

  A: คุณลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt)” ได้เมื่อซื้อสินค้าทั้งจากหน้าร้านสาขา และร้านยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ คลิกลงทะเบียนที่นี่ >>> คลิก

 • Q: ฉันต้องยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล (Verify Email) เพื่อขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร?

  A: กรุณากดปุ่ม Verify เพื่อยืนยันตัวตน และกรอกข้อมูลอีเมลในหน้าระบบการขอใบกำกับภาษี กรุณา อย่า ตอบกลับอีเมล

 • Q: ฉันต้องการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) ของบัตรของขวัญ Gift Card ต้องทำอย่างไร?

  A: บัตรของขวัญ Gift Card เป็นสินค้าประเภทที่ไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษี E-Receipt ได้ แต่กรณีที่คุณลูกค้าซื้อสินค้าโดยชำระเงินผ่านบัตรของขวัญ Gift Card คุณลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt)” ได้เมื่อซื้อสินค้าทั้งจากหน้าร้านสาขา คลิกลงทะเบียนที่นี่ >>> คลิก

 • Q: ถ้าฉันลืมขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) ในวันเดียวกับที่ซื้อสินค้าจะต้องทำอย่างไร?

  A: คุณลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอออกใบกำกับภาษี สำหรับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในปี 2567 ย้อนหลังได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่เราแนะนำให้คุณลูกค้าดำเนินการทันที หรือภายใน 15 วันหลังซื้อสินค้าเนื่องจากต้องกรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ ขึ้นต้นด้วย 11 (กรณีซื้อออนไลน์) หรือเลขด้านท้ายใบเสร็จ ABB No. ขึ้นต้นด้วย 10 (กรณีซื้อที่ร้าน) ซึ่งหากคุณลูกค้าไม่ได้เก็บข้อมูลจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ ลงทะเบียนขอใบกำกับภาษีที่ลิงก์ https://e-tax-new.uniqlothailand.com 
  *เพื่อลดโอกาสเอกสารสูญหาย และลดระยะเวลาการรอเอกสาร เราขอแนะนำให้คุณลูกค้าลงทะเบียนขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่ยูนิโคล่แนะนำ 

 • Q: ฉันต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) เป็นภาษาอังกฤษ สามารถทำได้หรือไม่?

  A: คุณลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อขอออกใบกำกับภาษีภาษาอังกฤษได้ โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ลิงก์ https://e-tax-new.uniqlothailand.com 

 • 2. การขอแก้ไขใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt)

 • Q: ฉันต้องการแก้ไขใบกำกับภาษี จะต้องทำอย่างไร?

  A: หากซื้อสินค้าจากหน้าร้าน สามารถแก้ไขใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ลิ้งก์ https://e-tax-new.uniqlothailand.com แล้วกรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขที่บัตรประชาชน พร้อมกับ ยอดเงินที่ได้ชำระสินค้า จากนั้นเลือก แก้ไขใบกำกับภาษี ระบบจะดำเนินการส่งใบกำกับภาษีฉบับแก้ไขให้คุณลูกค้า ภายใน 7 - 15 วันทำการ **
  ** ในกรณีที่ทางหน้าร้านเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีให้คุณลูกค้าด้วยการ Verify อีเมลของทางร้านเอง คุณลูกค้าจะไม่สามารถส่งเรื่องแก้ไขผ่านลิ้งก์ https://e-tax-new.uniqlothailand.com ได้ คุณลูกค้าสามารถส่งเรื่องแก้ไขใบกำกับภาษีด้วยตนเอง โดยส่งรายละเอียดผ่านการกรอกแบบฟอร์มแทน คลิกที่นี่

       หากซื้อสินค้าจากออนไลน์ คุณลูกค้าสามารถส่งเรื่องแก้ไขใบกำกับภาษี โดยส่งรายละเอียดผ่านการกรอกแบบฟอร์มโดย คลิกที่นี่
   

 • Q: ฉันมีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า แล้วต้องการแก้ไขใบกำกับภาษี ฉันต้องทำอย่างไร?

  A: หากซื้อสินค้าจากหน้าร้าน
  1. เปลี่ยนสินค้าราคาเท่ากัน หากการเปลี่ยนคืนสินค้านั้นไม่มีผลต่อการเปลี่ยนราคารวม คุณลูกค้าสามารถใช้ใบกำกับภาษีใบเดิมในการยื่นขอภาษีได้ เช่น ซื้อสินค้า A ยอด 590บาท และนำสินค้า A ไปเปลี่ยนเป็นสินค้า B ที่ราคา 590 โดยไม่มีการเพิ่มเงินในการเปลี่ยนสินค้าแนะนำลูกค้าให้ขอใบกำกับภาษีโดยใช้หมายเลข Tax Invoice no. ของสินค้า B ได้เลย โดยไม่ต้องขอเอกสารการซื้อสินค้า A ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับเอกสาร 1 ฉบับคือ ใบกำกับภาษีของสินค้า B*
  * หากเคยมีการออกใบกำกับภาษีสำหรับใบเสร็จแรก ระบบจะออกใบลดหนี้ให้อัตโนมัติ จากยอดสินค้าที่เปลี่ยน โดยสามารถนำ Tax invoice no. ของใบเสร็จที่ได้รับจากการเปลี่ยนสินค้าขอใบกำกับภาษีได้เลย
  ดังนั้น จะได้เอกสารทั้งหมด 3 ฉบับ คือ ใบกำกับภาษีจากใบเสร็จใบแรก, ใบลดหนี้, และ ใบกำกับภาษีจากใบเสร็จที่เปลี่ยนสินค้า
  2. เปลี่ยนสินค้าและมีการเพิ่มส่วนต่าง สำหรับการเปลี่ยน 1 ชิ้น หรือหลายชิ้น ให้คุณลูกค้าทำการออกใบกำกับภาษีจากใบเสร็จแรกที่ได้จากการซื้อสินค้าก่อน เช่น ซื้อสินค้า A ยอด 490บาท และนำสินค้า A ไปเปลี่ยนเป็นสินค้า B ที่ราคา 590 โดยเพิ่มเงิน 100 บาท ระบบจะออกเอกสารใบลดหนี้ให้อัตโนมัติจากยอดสินค้าที่เปลี่ยน โดยสามารถนำ Tax invoice no. ของใบเสร็จที่ได้รับจากการเปลี่ยนสินค้าขอใบกำกับภาษีได้เลย ดังนั้น จะได้เอกสารทั้งหมด 3 ฉบับ คือ ใบกำกับภาษีจากใบเสร็จใบแรก, ใบลดหนี้, และ ใบกำกับภาษีจากใบเสร็จที่เปลี่ยนสินค้า
  3. กรณีคืนสินค้า สำหรับ 1 ชิ้น หรือหลายชิ้น เช่น ซื้อสินค้า A ยอด 590บาท และสินค้า B ยอด 490บาท โดยนำสินค้า B ไปคืน ให้ขอใบกำกับภาษีจากใบเสร็จแรกที่ได้จากการที่ซื้อสินค้าตามปกติ หลังจากมีการคืนสินค้า ระบบจะออกใบลดหนี้ให้อัตโนมัติ โดยเป็นยอดเงินของสินค้าที่คืน คือสินค้า B ยอดเงิน 490 บาท 

  หากซื้อสินค้าออนไลน์
  1. เปลี่ยนสินค้าราคาเท่ากัน หากการเปลี่ยนคืนสินค้านั้นไม่มีผลต่อการเปลี่ยนราคารวม ให้ขอใบกำกับภาษีจากใบเสร็จที่ได้จากการซื้อสินค้าครั้งแรกเท่านั้น ไม่ต้องทำการขอออกใบกำกับภาษีจากใบเสร็จที่ได้จากการเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากมียอดเงินที่เท่ากันอยู่แล้ว 
  2. เปลี่ยนสินค้าและมีการเพิ่มส่วนต่าง สำหรับการเปลี่ยน 1 ชิ้น หรือหลายชิ้น ให้คุณลูกค้าทำการออกใบกำกับภาษีจากใบเสร็จแรกที่ได้จากการซื้อสินค้าก่อน หลังจากนั้นส่งรายละเอียดผ่านการกรอกแบบฟอร์มโดย คลิกที่นี่ เลือกหัวข้อ “ขอแก้ไขใบกำกับภาษีที่ซื้อจากร้านยูนิโคล่ออนไลน์ แต่เปลี่ยนสินค้าที่หน้าร้าน” ดังนั้น จะได้เอกสารทั้งหมด 3 ฉบับ คือ ใบกำกับภาษีจากใบเสร็จใบแรก, ใบลดหนี้, และ ใบกำกับภาษีจากใบเสร็จที่เปลี่ยนสินค้า
  3. กรณีคืนสินค้า สำหรับ 1 ชิ้น หรือหลายชิ้น เช่น ซื้อสินค้า A ยอด 590บาท และสินค้า B ยอด 490บาท โดยนำสินค้า B ไปคืน ให้ขอใบกำกับภาษีจากใบเสร็จแรกที่ได้จากการที่ซื้อสินค้าตามปกติ หลังจากนั้นให้เข้าเว็บไซต์ https://e-tax-new.uniqlothailand.com และเลือกหัวข้อ คืนสินค้า เพื่อให้ระบบทำการออกเอกสาร ใบลดหนี้ โดยในช่อง Tax invoice no. ให้ใส่หมายเลขการคืนสินค้าที่ได้รับจากอีเมลยืนยันการคืนสินค้า (ตัวอย่าง 11XXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXX โดยไม่ต้องใส่ขีดกลาง -)

 • 3. การติดตามใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์  (E-receipt) 

 • Q: ฉันต้องการติดตามสถานะการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) จะต้องทำอย่างไร?

  A:  หากคุณลูกค้ายังไม่ได้รับใบกำกับภาษีทางอีเมลภายในระยะเวลาตามแจ้ง โปรดกรอกแบบฟอร์มโดย คลิกที่นี่
   

 • 4. พบปัญหาในการขอใบกำกับภาษี (E-receipt)

 • Q: ทำไมฉันไม่สามารถลงทะเบียนขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt)?

  A: หากคุณลูกค้าไม่ได้รับอีเมลสำหรับยืนยันอีเมลของคุณ (Verify Email) กรุณาตรวจสอบในกล่องอีเมลสแปม (Spam) หรือกล่องข้อความขยะ (Junk Email)  กรุณาเพิ่มอีเมลโดเมน @uniqlothailand.com ของยูนิโคล่ในรายชื่ออีเมลที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณลูกค้า


 • Q: ฉัน Verify Email ไม่ทันภายใน 15 นาที ฉันควรทำอย่างไร?

  A: คุณลูกค้าสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือคลิกลิ้งก์ https://e-tax-new.uniqlothailand.com  เพื่อขอยืนยันตัวตนใหม่ โดยอีเมลยืนยันตัวตน (Verify Email) จะถูกส่งไปที่กล่องอีเมลของคุณลูกค้า กรณีที่ไม่พบในกล่องข้อความขาเข้า (Inbox) กรุณาตรวจสอบในกล่องข้อความสแปม หรือกล่องข้อความขยะ (Spam / Junk Email) ทั้งนี้การกดยืนยันตัวตนแผ่านอีเมล จะต้องดำเนินการโดยใช้อีเมลฉบับล่าสุดภายใน 15 นาทีเท่านั้น

  *หากคุณลูกค้าใช้อีเมล Yahoo โปรดตรวจสอบที่กล่องอีเมลขยะ/สแปม จากนั้นเข้าไปเลือก  Verify Email ที่ได้รับและเลือก "ไม่ใช่สแปม / ทำเครื่องหมายไม่ใช่สแปม"  เพื่อย้ายอีเมลไปยังกล่องข้อความขาเข้า (Inbox)ตามปกติ กรณีที่พบอีเมลยืนยันตัวตนในกล่องอีเมลสแปมหรือกล่องอีเมลขยะหลังจาก 15 นาที กรุณาเลือก "ไม่ใช่สแปม / ทำเครื่องหมายไม่ใช่สแปม"  เพื่อย้ายอีเมลไปยังกล่องข้อความขาเข้า (Inbox) แล้วสแกนคิวอาร์โค้ด QR Code เพื่อดำเนินการลงทะเบียนขอใบกำกับภาษีใหม่อีกครั้ง 


 • Q: ฉันไม่สามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้ โดยในช่องว่างสำหรับกรอกข้อมูลเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร?

  A: แนะนำคุณลูกค้า รีเฟรช หน้าแบบฟอร์มอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการใช้ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลเกินกว่าที่ระบบกำหนด ทำให้แบบฟอร์มไม่อนุญาตให้ใส่ข้อมูลได้ชั่วคราว หรืออีกกรณี คือ หากมีการกรอกข้อมูลโดยที่ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนในบางช่อง อาจทำให้ระบบไม่อนุญาตให้ทำรายการต่อ ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่ามีการใส่ข้อมูลครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ และกด รีเฟรช หน้าแบบฟอร์มอีกครั้งเพื่อทำการกรอกข้อมูลใหม่ โดยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกช่องคำถามตามลำดับ


 • Q: ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt) สูญหาย สามารถออกใหม่ได้หรือไม่?

  A: หากคุณลูกค้าทำอีเมลที่แจ้งใบกำกับภาษีสูญหาย หรือเผลอกดลบอีเมล สามารถขอให้ยูนิโคล่ส่งเอกสารให้คุณลูกค้าใหม่ได้ โดยกรอกข้อมูลที่นี่ คลิก

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ