ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. เงื่อนไขการคืนสินค้าออนไลน์

เงื่อนไขการคืนสินค้าออนไลน์

1. การคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านยูนิโคล่ออนไลน์ http://www.uniqlo.com/th จะต้องลงทะเบียนการคืนสินค้าในเว็บไซต์ และต้องกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนลงในแบบฟอร์มการคืนสินค้าทุกครั้ง (ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อในช่องรหัสการคืนสินค้าหลังลงทะเบียนในเว็บไซต์)
2. สินค้าที่ต้องการคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกับตอนวางจำหน่าย (สภาพใหม่, สินค้าไม่ถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ (ซองซิป กล่องกระดาษหรือซองบรรจุสินค้าเด็กอ่อน สินค้าประเภท Innerwear) สินค้ายังไม่ถูกใช้งานและไม่ผ่านการซักรีดสินค้าต้องไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขสภาพสินค้าจากสภาพเดิม) ทั้งนี้สินค้าจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ และป้ายราคาในสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ประกอบการคืนสินค้า
3. ขอสงวนสิทธิ์การรับเปลี่ยนคืนสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่ออนามัยสินค้าประเภทชุดชั้นในสินค้าเด็กอ่อนและทารกสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายอื่น ๆ เช่น กระเป๋ารองเท้าถุงเท้าเข็มขัดหน้ากากอนามัยและสินค้าประเภทชุดเครื่องนอน หากสินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกับตอนวางจำหน่าย
4. สินค้าสามารถเปลี่ยน และคืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่คุณลูกค้าซื้อสินค้า
5. สินค้าที่ซื้อจากร้านยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ (รวมถึงบริการ Click & Collect) สามารถส่งคืนได้ที่แผนกรับคืนสินค้า โดยส่งคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น ร้านสาขาไม่สามารถรับคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านยูนิโคล่ออนไลน์ได้
6. สินค้าที่ซื้อจากร้านยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์สามารถนำสินค้าไปเปลี่ยนที่ร้านสาขายูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ (ขึ้นอยู่กับสต็อกสินค้าในวันที่ขอเปลี่ยน)ไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าโดยการส่งคืนไปที่แผนกรับคืนสินค้าทางไปรษณีย์
7. การคืนเงินจะคืนด้วยวิธีเดียวกันกับวิธีการชำระเงินที่คุณลูกค้าใช้เมื่อซื้อสินค้า เช่น เงินสดจะคืนเป็นเงินสดโดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียน
8. สินค้าที่ซื้อจากยูนิโคล่ต่างประเทศยูนิโคล่ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
9. ยูนิโคล่จะไม่แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนราคาสินค้าที่ถูกซื้อไปโดยสมบูรณ์แล้ว
10.หากคุณลูกค้าได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์กรุณา ติดต่อเราโดยเร็วที่สุดกรุณาปฏิเสธการรับสินค้า หากบรรจุภัณฑ์ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
11. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณีหากการซื้อสินค้าเป็นไปเพื่อการจำหน่ายต่อหรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์
12. ขอสงวนสิทธิ์การรับคืนสินค้าสาหรับคาสั่งซื้อที่ใช้คูปองส่วนลดหรือรับของสมนาคุณในคำสั่งซื้อแต่คุณลูกค้ายังสามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าที่ร้านสาขาทั่วประเทศได้ตามปกติ
13. ยูนิโคล่กาหนดรับคืนสินค้าที่ไม่เกินกว่า 50 ชิ้นหรือมากกว่าในคำสั่งซื้อหรือการซื้อสินค้าในครั้งเดียวกันยูนิโคล่ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสินค้าที่ซื้อจากร้านสาขาไม่สามารถส่งคืนสินค้ากลับไปที่แผนกรับคืนสินค้าของร้านยูนิโคล่ออนไลน์ และยูนิโคล่จะไม่รับคืนสินค้าหากสินค้าที่ส่งคืนถูกซื้อมาจากร้านสาขา

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ