ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. ยูนิโคล่มีนโยบายขายสินค้าผ่านนายหน้าคนกลางหรือไม่?

บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“ยูนิโคล่”) มีความประสงค์จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบถึงการจัดจำหน่ายสินค้าของยูนิโคล่ ดังต่อไปนี้ 

บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ายูนิโคล่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

สินค้ายูนิโคล่ มีการจำหน่ายที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขา และบนเว็บไซด์ www.uniqlo.co.th เท่านั้น โดยยูนิโคล่ ไม่มีการจำหน่ายสินค้ายูนิโคล่ผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากช่องทางร้านยูนิโคล่ทุกสาขา และยูนิโคล่ ออนไลน์สโตร์  

ทั้งนี้ หากลูกค้าซื้อสินค้า ผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากร้านยูนิโคล่สาขา และ ยูนิโคล่ ออนไลน์สโตร์  ยูนิโคล่ขอแจ้งว่า
ยูนิโคล่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี 

นอกจากนี้ ยูนิโคล่ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ยูนิโคล่ไม่มีนโยบายการร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น และ/หรือ การนำเข้าสินค้าร่วมกับบุคคลอื่น และ/หรือ การจำหน่ายสินค้าในช่องทางอื่น 

หากลูกค้าท่านใดพบเจอว่า มีการแอบอ้างดังกล่าว และ/หรือ การจัดจำหน่ายสินค้ายูนิโคล่นอกเหนือจาก 2 ช่องทางที่กล่าวมาแล้วนี้  ลูกค้าสามารถแจ้งมาได้ที่ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ Hotline 1800-013-640  หน้า ติดต่อเรา >>> https://faq-th.uniqlo.com/contactus/

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ