Help

Help UNIQLO Help

 
  1. Help
  2. /
  3. Other
  4. /

Q. How to use Chat (Messaging) support?

ยูนิโคล่ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดต่อยูนิโคล่แชทบอท และเจ้าหน้าที่ไลฟ์แชทของเรา เรายินดีดูแลช่วยเหลือและตอบคำถามคุณลูกค้าโดยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่คำถามของคุณลูกค้าเป็นข้อมูลเฉพาะที่แชทบอทไม่สามารถช่วยเหลือหรือตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ คำถามของคุณลูกค้าจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ไลฟ์แชท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลช่วยเหลือคุณลูกค้าในลำดับต่อไป

ระหว่างการสนทนา หากการสนทนาถูกขัดจังหวะ หรือคุณลูกค้าจำเป็นต้องพักการสนทนา คุณลูกค้าสามารถกลับมาที่การสนทนาได้ใหม่ทุกเวลาด้วยช่องทาง และ เบาว์เซอร์เดิม ทั้งนี้ขอให้คุณลูกค้าสบายใจที่จะติดต่อกลับมาที่ยูนิโคล่

วิธีการใช้งาน

1. ขั้นตอนแรก เริ่มต้นจากการเปิดหน้าจอแชท " Contact us and use your voice กรุณาเลือก" แชทกับ UNIQLO "  
ที่หน้าเว็บไซต์ยูนิโคล่ www.uniqlo.com/th 

 2. ขั้นตอนที่ 2 ใส่ข้อมูลคำถาม/ส่งข้อความหรือคำถาม
กดที่ตัวเลือก “เมนูคำถาม” หรือกด ENTER ที่ข้อความคำถาม ป้อนข้อความที่ต้องการทราบที่ด้านล่าง และกดเครื่องหมาย "→"

3. ขั้นตอนที่ 3 พูดคุยและสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผ่านไลฟ์แชท
กรณีที่คุณลูกค้าต้องการที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางไลฟ์แชท กรุณาป้อนข้อความ “ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ายูนิโคล่” ในช่องที่ไว้สำหรับกรอกข้อมูล 
*คุณลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไลฟ์แชทได้โดยการเลือก ระหว่างช่วงเวลา 9:00น.-18:00น. 

4. ขั้นตอนที่ 4 จบการสนทนา
กดเลือกเครื่องหมาย "+" และกด “จบการสนทนา” 

ที่ต้องการทราบที่ด้านล่าง และกดเครื่องหมาย "→"

เงื่อนไขและขอบเขตการให้บริการยูนิโคล่แชท (เมจเสจ) ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน “แชทกับ UNIQLO”
กรุณายอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้


● เงื่อนไขการให้บริการ
บริการนี้เป็นบริการผ่านแชทบอทที่ใช้เทคโนโลยี AI หรือการพูดคุยผ่านตัวอักษรโดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากหน้าเว็บเพจของยูนิโคล่,ยูนิโคล่แอพพลิเคชั่น และข้อความในแอพพลิเคชั่น LINEก่อนการใช้งานบริการ “แชทกับ UNIQLO”คุณลูกค้าต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกครั้งที่ประสงค์ใช้งานบริการนี้

● ระยะเวลาการเปิดให้บริการ
การบริการนี้จะเปิดให้บริการโดยเจ้าหน้าตามระยะเวลาการเปิดให้บริการที่กำหนดโดยยูนิโคล่

● ขอบเขตการให้บริการ
บริการนี้ไม่สามารถตอบคำถามตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

(1) คำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หรือข้อสงสัยที่นอกเหนือจากขอบเขตธุรกิจ
(2) การโต้ตอบสนทนาจะต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมาย นโยบาย หรือนโยบายการบริหารที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฏอื่นๆที่เราต้องยึดถือ
(3) กรณีที่คำถามของคุณลูกค้าอยู่นอกเหนือขอบเขตที่สามารถให้บริการ หรือตอบคำถามผ่านช่องทางแชทได้ เราขออนุญาตติดต่อกลับคุณลูกค้าด้วยช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์หรืออีเมล

●ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

(1) ข้อมูลการสนทนาที่ผ่านบริการนี้จะถูกดูแลภายใต้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะของ บริษัท
(2) ระหว่างการใช้บริการนี้ ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าและบุคคลอื่นโดยตรง (ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ )
(3) กรณีที่คุณลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกอบคำถาม หรือประกอบการขอความช่วยเหลือจากยูนิโคล่  เราจะส่งแบบฟอร์มที่ตั้งค่าความปลอดภัยให้คุณลูกค้าป้อนข้อมูลที่ปลอดภัยระหว่างการแชทแยกต่างหาก ดังนั้นขอความกรุณาคุณลูกค้าป้อนข้อมูลที่แบบฟอร์มนั้น 
* แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลอาจพบปัญหาในการเปิดใช้งานได้ในบางครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และปัจจัยในการใช้งานอื่น ๆ ในกรณีนี้เราอาจขอความกรุณาคุณลูกค้าป้อนข้อมูลดังกล่าวโดยตรง แต่ขอให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
(4) บริษัทฯ จะบันทึกบันทึกข้อมูลการสนทนา (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ) ที่คุณลูกค้าได้ทำรายการผ่านบริการนี้ตามมาตรฐานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  

● การยุติการเชื่อมต่อ
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคุณลูกค้า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

(1) หากข้อความที่ใช้สนทนาไม่สามารถอ่าน หรือแปลความหมายได้ เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่ไม่สามารถอ่านได้
(2) หากไม่มีการโต้ตอบการสนทนาจากคุณลูกค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่คุณลูกค้าได้รับข้อความตอบกลับจากเรา 
(3) ข้อความที่เป็นข้อความว่าร้าย หรือล่วงละเมิดสิทธิของทั้งบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ โดยที่เราได้พิจารณาแล้วพบว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่นการส่งข้อความข่มขู่ หรือคุกคาม เป็นต้น
(4) เมื่อเราได้ตัดสินแล้วว่าเราได้ตอบคำถามตามมาตรฐานตรงตามที่คุณลูกค้าสอบถามแล้ว
(5) เมื่อคำถาม หรือคำขอของคุณลูกค้าสามารถตอบกลับด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์ หรืออีเมล ซึ่งเป็นช่องทางที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกว่าการแชท 
(6) เพิ่มเติมกรณีที่เราพิจารณาตัดสินแล้วว่าการสนทนานี้ไม่สมควรที่จะดำเนินการสนทนาต่อ

●การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ฯลฯ 
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ โดยเราจะประกาศบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเราสามารถยกเลิกหรือหยุดให้บริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา 

Was this information helpful?

No
If our FAQ's did not answer your question or you have any feedback.
Please contact our friendly customer care team via email or phone.
To allow us to improve our services we would appreciate your feedback regarding this information/article.
(Please note:
Make no response)