ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. เงื่อนไขการใช้งานบัตรของขวัญ UNIQLO Gift Card terms and Conditions

บัตรของขวัญยูนิโคล่

ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป จะสามารถซื้อบัตรของขวัญ และสามารถใช้บัตรของขวัญได้ทุกสาขาในประเทศไทย 

เงื่อนไขการใช้งาน

1. บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ได้ที่ร้านยูนิโคล่ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย 
2. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถใช้ได้ที่ยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์
3. มูลค่าคงเหลือในบัตรของขวัญไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และบัตรของขวัญมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อบัตรของขวัญ
4. ยูนิโคล่จะไม่รับผิดชอบ กรณีที่บัตรสูญหาย ชำรุด ถูกขโมย หรือมีการใช้โดยไม่ชอบ
5. การซื้อบัตรของขวัญ (Gift Card) ไม่สามารถใช้แลกรับของสมนาคุณได้
6. บัตรของขวัญนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ หากบาร์โค้ดชำรุด และ/หรือ คุณสมบัติความปลอดภัยเสียหาย

7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้จาก 2 ช่องทาง
    1.) สามารถตรวจสอบกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ แคชเชียร์
    2.)สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ที่หน้า เช็คยอดเงินคงเหลือ


หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายูนิโคล่ https://faq-th.uniqlo.com/contactus/

 

UNIQLO Gift Card

From November 13, 2023 onwards, gift cards can be purchased. And gift cards can be used at any store in Thailand. 

Terms and Conditions

1. This gift card is useable at all UNIQLO stores in Thailand.
2. This gift card cannot be used at UNIQLO Online Store. 
3. The balanced value in this gift card cannot be exchanged for cash. This gift card is valid for 12 months from purchase date.
4. UNIQLO will not be responsible for any loss, damage, theft, or unauthorized use of this gift card.
5. The purchase of UNIQLO Gift Card is not eligible for gift.
5. This gift card will be deemed as void if the barcode is defected and / or the security feature is damaged.

7.Customers can check their remaining balance via 2 channels.
   1.) Customers can check with the staff at the cashier counter.
   2.) Customers can check via the card balance checking page. Check your card balance


Any inquiry can be contacted to UNIQLO Customer Service https://faq-th.uniqlo.com/contactus/

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ