ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. พูดคุยกับยูนิโคล่แชทบอทตลอด 24 ชั่วโมง

ยูนิโคล่แชทบอทยินดีดูแล และตอบคำถามคุณลูกค้าทุกท่านทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามหากมีคำถามหรือข้อร้องเรียนที่ยูนิโคล่แชทบอทยังไม่สามารถตอบคำถามได้ เรามีช่องทางการติดต่อ คลิกที่นี่ ให้คุณลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องและเจ้าหน้าจะมีการติดต่อกลับในเวลาทำการ หรือคุณลูกค้าสามารถติดต่อกลับมาใหม่ได้ในวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09:00น.-18:00น. เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไลฟ์แชท

ระหว่างการสนทนา หากการสนทนาถูกขัดจังหวะ หรือคุณลูกค้าจำเป็นต้องพักการสนทนา คุณลูกค้าสามารถกลับมาที่การสนทนาได้ใหม่ทุกเวลาด้วยช่องทาง และเบาว์เซอร์เดิม ทั้งนี้ขอให้คุณลูกค้าสบายใจที่จะติดต่อกลับมาที่ยูนิโคล่

วิธีการใช้งาน

1. ขั้นตอนแรก เริ่มต้นจากการเปิดหน้าจอแชท

โดยไปที่ยูนิโคล่แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ยูนิโคล่ (www.uniqlo.com/th) แล้วเข้าไปที่หน้า  "ช่วยเหลือ" หรือ "Contact us" แล้วจึงเลือก "IQ BY CHAT 

 2. ขั้นตอนที่ 2 ใส่ข้อมูลคำถาม/ส่งข้อความหรือคำถาม

กดที่ตัวเลือก “เมนูคำถาม” หรือกด ENTER ที่ข้อความคำถาม ป้อนข้อความที่ต้องการทราบที่ด้านล่าง และกดเครื่องหมาย "→"

3. ขั้นตอนที่ 3 พูดคุยและสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผ่านไลฟ์แชท

กรณีที่คุณลูกค้าต้องการที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางไลฟ์แชท กรุณาป้อนข้อความ “ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ายูนิโคล่” ในช่องที่ไว้สำหรับกรอกข้อมูล 
*คุณลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไลฟ์แชทได้โดยการเลือกติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ไลฟ์แชทจะอยู่ปฏิบัติงานระหว่างช่วงเวลา 9:00น.-18:00น. 

4. ขั้นตอนที่ 4 จบการสนทนา

กดเลือกเครื่องหมาย "+" และกด “จบการสนทนา”   ที่ด้านล่าง และกดเครื่องหมาย "→"


เงื่อนไขและขอบเขตการให้บริการยูนิโคล่แชท (เมจเสจ) ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน “Chat” กรุณายอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้
 • ● เงื่อนไขการให้บริการ

  บริการนี้เป็นบริการผ่านแชทบอทที่ใช้เทคโนโลยี AI หรือการพูดคุยผ่านตัวอักษรโดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากหน้าเว็บเพจของยูนิโคล่,ยูนิโคล่แอพพลิเคชั่น และข้อความในแอพพลิเคชั่น LINEก่อนการใช้งานบริการ “แชทกับ UNIQLO”คุณลูกค้าต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกครั้งที่ประสงค์ใช้งานบริการนี้

 • ● ระยะเวลาการเปิดให้บริการ

  การบริการนี้จะเปิดให้บริการโดยเจ้าหน้าตามระยะเวลาการเปิดให้บริการที่กำหนดโดยยูนิโคล่

 • ● ขอบเขตการให้บริการ

  บริการนี้ไม่สามารถตอบคำถามตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

  (1) คำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หรือข้อสงสัยที่นอกเหนือจากขอบเขตธุรกิจ
  (2) การโต้ตอบสนทนาจะต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมาย นโยบาย หรือนโยบายการบริหารที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฏอื่นๆที่เราต้องยึดถือ
  (3) กรณีที่คำถามของคุณลูกค้าอยู่นอกเหนือขอบเขตที่สามารถให้บริการ หรือตอบคำถามผ่านช่องทางแชทได้ เราขออนุญาตติดต่อกลับคุณลูกค้าด้วยช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์หรืออีเมล

 • ●ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

  (1) ข้อมูลการสนทนาที่ผ่านบริการนี้จะถูกดูแลภายใต้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะของ บริษัท
  (2) ระหว่างการใช้บริการนี้ ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าและบุคคลอื่นโดยตรง (ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ )
  (3) กรณีที่คุณลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกอบคำถาม หรือประกอบการขอความช่วยเหลือจากยูนิโคล่  เราจะส่งแบบฟอร์มที่ตั้งค่าความปลอดภัยให้คุณลูกค้าป้อนข้อมูลที่ปลอดภัยระหว่างการแชทแยกต่างหาก ดังนั้นขอความกรุณาคุณลูกค้าป้อนข้อมูลที่แบบฟอร์มนั้น 
  * แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลอาจพบปัญหาในการเปิดใช้งานได้ในบางครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และปัจจัยในการใช้งานอื่น ๆ ในกรณีนี้เราอาจขอความกรุณาคุณลูกค้าป้อนข้อมูลดังกล่าวโดยตรง แต่ขอให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
  (4) บริษัทฯ จะบันทึกบันทึกข้อมูลการสนทนา (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ) ที่คุณลูกค้าได้ทำรายการผ่านบริการนี้ตามมาตรฐานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  

 • ● การยุติการเชื่อมต่อ

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคุณลูกค้า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
  (1) หากข้อความที่ใช้สนทนาไม่สามารถอ่าน หรือแปลความหมายได้ เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่ไม่สามารถอ่านได้
  (2) หากไม่มีการโต้ตอบการสนทนาจากคุณลูกค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่คุณลูกค้าได้รับข้อความตอบกลับจากเรา 
  (3) ข้อความที่เป็นข้อความว่าร้าย หรือล่วงละเมิดสิทธิของทั้งบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ โดยที่เราได้พิจารณาแล้วพบว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่นการส่งข้อความข่มขู่ หรือคุกคาม เป็นต้น
  (4) เมื่อเราได้ตัดสินแล้วว่าเราได้ตอบคำถามตามมาตรฐานตรงตามที่คุณลูกค้าสอบถามแล้ว
  (5) เมื่อคำถาม หรือคำขอของคุณลูกค้าสามารถตอบกลับด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์ หรืออีเมล ซึ่งเป็นช่องทางที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกว่าการแชท 
  (6) เพิ่มเติมกรณีที่เราพิจารณาตัดสินแล้วว่าการสนทนานี้ไม่สมควรที่จะดำเนินการสนทนาต่อ

 • ●การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ฯลฯ 

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ โดยเราจะประกาศบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเราสามารถยกเลิกหรือหยุดให้บริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา 


   

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ