ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. ฉันจะเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้อย่างไร?

สารบัญคำถามที่พบบ่อย

สินค้าที่ซื้อจากร้านยูนิโคล่ออนไลน์

สินค้าที่ซื้อจากร้านสาขายูนิโคล่

คำถามเกี่ยวกับการคืนสินค้าคำถามเกี่ยวกับการคืนสินค้า
คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้าคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า 

 

เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนและการคืนสินค้า (มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2020)

นโยบายการเปลี่ยน-คืน แบบใหม่นี้จะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2020 (กรณีที่คุณลูกค้าต้องการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อก่อนวันที่ 01 ธันวาคม สามารถใช้นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้าแบบเดิมได้

 • การเปลี่ยนสินค้า

  หากสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อไปแล้วมีขนาดไม่พอดี คุณลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ซื้อมาติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาใกล้บ้าน ทั้งสินค้าที่ซื้อจากร้านยูนิโคล่สาขา และยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์

 • การคืนสินค้า

  กรณีที่คุณลูกค้าไม่พอใจสินค้า และต้องการคืนสินค้า สามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้ที่ ร้านยูนิโคล่สาขาที่คุณลูกค้าซื้อสินค้ามาเท่านั้น (ร้านที่คุณลูกค้าเลือกชำระเงิน) เช่น กรณีที่คุณลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์จะสามารถติดต่อขอคืนสินค้าที่ซื้อมาจากร้านสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น ไม่สามารถขอคืนสินค้าที่ร้านสาขาอื่นได้

 • ระยะเวลาการเปลี่ยน / การคืนสินค้า

  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าที่ร้านยูนิโคล่สาขา (วันที่สั่งซื้อสินค้า) 
  (ยกตัวอย่างเช่น) หากซื้อสินค้าที่ร้านยูนิโคล่สาขา (สั่งซื้อสินค้า) วันที่ 1 ธันวาคม สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม หากคุณต้องการคืนสินค้าที่ซื้อจากยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ กรุณาส่งคืนสินค้าภายในวันที่ 30 ธันวาคม (นับจากวันที่ซื้อสินค้า)

 • สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

  1. สินค้าที่คุณลูกค้าติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนเกินระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)โดยสินค้าดังกล่าวต้องซื้อจากร้านค้าอย่างเป็นทางการของยูนิโคล่ (ประเทศไทย) 2. สินค้าที่สวมใส่แล้ว หรือไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพเดิมที่วางจำหน่าย)ยูนิโคล่ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 3. สินค้าที่ผ่านการซัก และ/หรือรีดแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยน และ/หรือ คืนสินค้าได้ 4.สินค้าที่ขาดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ป้ายราคา และบรรจุภัณฑ์ หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถขอเปลี่ยนและ/หรือคืนสินค้าได้ 5. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่ออนามัย สินค้าประเภทชุดชั้นใน เสื้อสายเดี่ยว สินค้าเด็กอ่อนและทารก สินค้าประเภทเครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หน้ากากอนามัย และสินค้าประเภทชุดเครื่องนอน 6.สินค้าที่รับบริการตัดขากางเกงจะไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ 7. กรณีที่ไม่มีใบเสร็จ(ใบสั่งซื้อสินค้า / สลิปเครดิต / แบบฟอร์มการคืนสินค้า) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 8.สินค้าที่มีรอยข่วน ขาด เสียหาย หรือสินค้าที่สกปรก มีคราบเปรอะจากการกระทำของลูกค้า จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ 9. เมื่อพบความผิดปกติในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เช่น ขอคืนสินค้าเกินกว่า 50 หรือมากกว่าในรหัสสินค้าเดียวกัน รวมถึงบัญชีสมาชิกที่มีประวัติขอเปลี่ยนสินค้าที่สวมใส่แล้ว มีการดัดแปลงสินค้า สินค้าถูกซักรีด ยูนิโคล่ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีสมาชิก และ/หรือลบบัญชีสมาชิกได้ทุกเมื่อ 10. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากการซื้อสินค้าเป็นไปเพื่อการจำหน่ายต่อ หรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ 11. ยูนิโคล่(ประเทศไทย)ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า 12. สำหรับคำสั่งซื้อที่ใช้คูปองส่วนลด หรือรับของสมนาคุณในคำสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนสินค้าได้ แต่คุณลูกค้ายังสามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านสาขาทั่วประเทศ (ทั้งนี้การเปลี่ยนสินค้าบางรายการขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าในสต็อกของสาขานั้น)

 • สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนคืนสินค้า

  1. สินค้าในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 2. ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน 3. บัตรเครดิต (บัตรเดบิต) / สลิปบัตรเครดิต (สำเนาส่วนของลูกค้า) เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยเครดิตการ์ด (เดบิตการ์ด) * สำหรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ / QR code , กรุณานำหลักฐานการชำระเงินติดตัวไปเพื่อใช้ประกอบการคืนสินค้า ยูนิโคล่จะคืนเงินเป็นเงินสดสำหรับการชำระเงินอิเลกทรอนิกส์ และ QR Code กรณีที่คุณลูกค้าเลือกคืนสินค้า

 • วิธีการคืนสินค้า

  คืนสินค้าที่ซื้อจากร้านสาขา คุณลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่ร้านยูนิโคล่สาขาที่คุณลูกค้าซื้อสินค้า (สาขาที่คุณลูกค้าชำระค่าสินค้า) *กรุณานำ "สินค้าและเอกสารที่ต้องใช้ในการคืนสินค้าตามขั้นตอนการคืนสินค้า" มาติดต่อที่หน้าเคาท์เตอร์แคชเชียร์ร้านยูนิ โคล่สาขาที่คุณลูกค้าซื้อสินค้า (สาขาที่ชำระค่าสินค้า) เท่านั้น ขออภัยที่ไม่สามารถคืนสินค้าต่างสาขาได้

  คืนสินค้าที่ซื้อจากออนไลน์สโตร์ คุณลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้ากลับไปที่แผนกรับคืนสินค้าของยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์เท่านั้น ไม่สามารถขอคืนสินค้าที่ร้านสาขาของยูนิโคล่ได้ โดยมีขั้นตอนการส่งคืนดังนี้ 1. กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าที่ลิงก์ https://www.uniqlo.com/th/th/returnportal เพื่อรับรหัสการคืนสินค้า 2. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการคืนสินค้า (ที่อยู่ด้านล่างของใบเสร็จรับเงินที่มาพร้อมกับสินค้า) และแนบมาในแพ็คเกจสินค้าที่ต้องการส่งคืน 3. นำสินค้าพร้อมแบบฟอร์มการคืนสินค้าที่กรอกรายละเอียดแล้ว ส่งกลับมาที่ UNIQLO RETURNS DEPARTMENT  : คลังสินค้า WHA เอ 2/2 ที่อยู่เลขที่ 101/2 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 เบอร์โทรศัพท์ 02-712-2999


วิธีการเปลี่ยนสินค้า

คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านยูนิโคล่สาขาทุกสาขาทั่วประเทศ แต่เราไม่สามารถรับเปลี่ยนสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายหรือสินค้าที่ถูกจำหน่ายหมดแล้วที่สาขาที่คุณลูกค้าเดินทางไปติดต่อขอเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ไม่มีสินค้าที่คุณลูกค้าต้องการเปลี่ยน คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ทดแทนกันได้ กรุณานำสินค้าและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปลี่ยนสินค้าติดต่อที่เค้าท์เตอร์แคชเชียร์ที่ร้านยูนิโคล่สาขานั้น

เงื่อนไขการคืนเงิน

การคืนเงินจะดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้า สินค้าในรายการสั่งซื้อไม่สมบูรณ์ หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้น วิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเมื่อการคืนเงินได้เริ่มดำเนินการ โดยรายละเอียดวิธีการคืนเงินและระยะเวลาดำเนินการคืนเงินสามารถตรวจสอบได้ตามตารางด้านล่าง
 วิธีการชำระเงิน            
 
วิธีการคืนเงิน
บัตรเครดิต       กรณีที่คุณลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เราจะคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่คุณลูกค้าทำรายการ
เก็บเงินปลายทางกรณีที่คุณลูกค้าชำระด้วยเงินสด เราจะคืนเงินเป็นเงินสดที่หน้าร้านสาขา กรณีซื้อสินค้าจากร้านสาขา
หรือหากซื้อจากยูนิโคล่ออนไลน์ เงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีที่คุณลูกค้าลงทะเบียนไว้ (ภายใน 15 วันทำการ)
*ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินเข้าบัญชีที่เปิดในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าแบบชำระเงินปลายทาง


*หมายเหตุ
ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย เนื่องจากข้อผิดพลาดของทางยูนิโคล่ เราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าคืน และการจัดส่งสินค้าทดแทนให้คุณลูกค้า แต่ในกรณีอื่นๆนอกจากนี้ คุณลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนกลับไปยัง UNIQLO Return Department ด้วยตัวเอง


User-added image

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ